Day/Jour/Día 3

A moment of prayer / Un moment de prière / Un momento de oración