Poland: Prayer to Mater Admirabilis

MARYJO, MATKO PRZEDZIWNA, OKAŻ MI SIĘ MATKĄ 

Bądź Matką mojej modlitwy: 
przypominaj mi o niej, gdy się zbudzę, pomóż mi ją przygotować;
wejdź wraz ze mną do Serca Jezusa, 
odkryj przede mną Jego niezmierzoną miłość, 
Jego pragnienie zbawienia świata, 
Jego współczucie wobec wielkich cierpień ludzi. 
Przedłużaj przez cały dzień to spojrzenie na Jezusa i zjednoczenie z Nim.

Bądź Matką mojej Eucharystii: 
mojego ofiarowania, oddania się Jezusowi, mojej konsekracji – 
oddania się przez Niego, z Nim i w Nim i przez Jego Serce 
Bogu Ojcu za zbawienie świata. 
Przyjmij Jezusa we mnie, uwielbiaj Go we mnie, 
dziękując i kochając za mnie. 
Ofiaruj Go Ojcu Przedwiecznemu, 
ofiaruj mnie w Nim, z Nim i przez Niego 
Ojcu Przedwiecznemu za zbawienie świata. 

Bądź Matką każdego mojego kroku: 
naucz mnie chodzić w miłości, być wszędzie z Bogiem. 
Czuwaj nad moimi słowami, chwilami odpoczynku, 
wszystkimi spotkaniami z ludźmi. 
Strzeż we mnie swobodnego przejścia Miłości. 

Bądź Matką mojej pracy: delikatnej wierności, wielkodusznej odwagi, codziennego obowiązku. 

Bądź Matką życia Jezusa we mnie: Jego obecności w moim sercu,
Jego życia ukrytego oddanego poprzez moje człowieczeństwo,
Jego dzieła miłości,  Jego życia ofiarowanego we mnie
Bogu Ojcu za zbawienie świata. Amen.

 


Province |Poland


Our Spirituality |The Sacred Heart Spiritual Tradition


Tags |Mater Admirabilis